Algemene voorwaarden
Roelofarendsveen, augustus 2019

Bij het boeken van een fotoshoot gaat de klant automatisch akkoord met de onderstaande voorwaarden.

Algemeen
De fotografe heeft het recht informatie wat betreft tarieven en afspraken te allen tijde aan te passen.
De auteursrecht op de foto’s berust bij de fotografe. De fotografe blijft te allen tijde eigenaar van de foto’s.
De fotografe zal in geen geval persoonlijke gegevens zoals email, telefoonnummer etc. openbaar maken.
De fotografe zal de foto’s binnen twee weken na de shoot aanleveren bij de klant. Na het aanleveren is de klant verantwoordelijk voor het downloaden en bewaren van de aangeleverde foto’s. En kan na aanlevering geen aansprakelijkheid meer leggen bij de fotografe als foto’s zijn kwijt geraakt.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor lichamelijke dan wel materiële schade en/of diefstal veroorzaakt tijdens de fotoshoot, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe.

Betaling
De fotoshoot wordt binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald door de klant. De klant dient de factuur na ontvangst te controleren op eventuele onjuistheden. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 2% van het factuurbedrag extra verschuldigd.

Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen 10 dagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Vervolgens wordt er bekeken in hoeverre een financiële tegemoetkoming of herhaling van de fotoshoot een mogelijkheid is.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website etc.) Wil de klant een specifieke foto niet online hebben dan kan dit overlegd worden met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit tijdens het boeken van de shoot bekend gemaakt worden. Er worden nooit foto’s zonder toestemming naar een ander bedrijf doorgegeven. Ook bij publicatie in een (online) magazine wordt toestemming gevraagd.

Bewerking
Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd. De foto’s worden aangeleverd in de style van de fotograaf in hoge resolutie jpeg via een online galerie. In de online galerie zijn de foto’s zowel in hoge als lage resolutie te downloaden na betaling van de factuur.

Het bewerken van de foto’s door de klant is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan de foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering
In geval van annulering van de opdracht door de klant, heeft de fotografe het recht op de 25% van de overeengekomen vergoeding, in verband met misgelopen inkomsten. Annulering dient minimaal een week voor de afgesproken datum te worden gedaan.

In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval) mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden worden afgezegd door de fotografe of klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten.

Naamsvermelding
Bij het gebruiken/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Overmacht
Het kan gebeuren dat een fotoshoot door overmacht (ziekte e.d.) niet door kan gaan. Hierdoor zal de fotografe niet aan de afspraak kunnen voldoen. De fotografe kan tips geven over eventuele alternatieve fotografen in het geval dat de fotoshoot niet verzet kan worden.